Camping

På vår camping står du med husvagnen i direkt anslutning till skidbacken. Vi har 70 husvagnsplatser, servicehus med kök, bastu och tvättstuga. Husvagnsgästerna har eget klubbrum för mysig samvaro.

Just nu har vi inga lediga husvagnsplatser, men kontakta oss för en plats i kölistan.